Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 3/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 6 marca 2020 r., liczba podpisanych w lutym 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 637 dla klientów z Polski 1 190 dla klientów z Rumunii oraz 473 dla klientów z Bułgarii. W lutym 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 3 196, 759 i 0. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 549 dla klientów z Polski, 177 dla klientów z Rumunii oraz 80 dla klientów z Bułgarii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 744, 98 i 0.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.