Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 2/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 lutego 2020 r., liczba podpisanych w styczniu 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 677 dla klientów z Polski 743 dla klientów z Rumunii oraz 600 dla klientów z Bułgarii. W styczniu 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 3 209, 454 i 0. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 402 dla klientów z Polski, 102 dla klientów z Rumunii oraz 77 dla klientów z Bułgarii. W analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 509, 52 i 0.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.