Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 1/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 10 stycznia 2020 r., liczba podpisanych w grudniu 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 906 dla klientów z Polski i 634 dla klientów z Rumunii. W listopadzie 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 081 i 134. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 166 dla klientów z Polski oraz 63 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 209 i 13.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.