Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 08/2017 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 października 2017 r., liczba podpisanych we wrześniu umów na zwrot podatku wyniosła 1 141 dla klientów z Polski i 156 dla klientów z Rumunii. We wrześniu 2016 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 031 i 102. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 205 dla klientów z Polski oraz 10 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosła odpowiednio 199 i 36.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.