Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 18/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 6 grudnia 2019 r., liczba podpisanych w listopadzie 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 370 dla klientów z Polski i 599 dla klientów z Rumunii. W listopadzie 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 431 i 258. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 156 dla klientów z Polski oraz 45 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 206 i 17.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.