Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 14/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 września 2019 r., liczba podpisanych w sierpniu 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 467 dla klientów z Polski i 561 dla klientów z Rumunii. W sierpniu 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 400 i 241. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 430 dla klientów z Polski oraz 111 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 360 i 98.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.