Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 17/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 listopada 2019 r., liczba podpisanych w październiku 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 288 dla klientów z Polski i 510 dla klientów z Rumunii. W październiku 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 401 i 211. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 261 dla klientów z Polski oraz 75 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 218 i 14.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.