Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. Nr 12/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 lipca 2019 r., liczba podpisanych w czerwcu 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 321 dla klientów z Polski i 617 dla klientów z Rumunii. W czerwcu 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 299 i 450. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 593 dla klientów z Polski oraz 109 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 539 i 80.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.