Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. Nr 9/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 czerwca 2019 r., liczba podpisanych w maju 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 3 904 dla klientów z Polski i 1 062 dla klientów z Rumunii. W maju 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 3 409 i 483. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 838 dla klientów z Polski oraz 253 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 736 i 75.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.