Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 7/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 13 maja 2019 r., liczba podpisanych w kwietniu 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 5 240 dla klientów z Polski i 782 dla klientów z Rumunii. W kwietniu 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 4 432 i 586. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 1 215 dla klientów z Polski oraz 141 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 1 151 i 67.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.