Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 6/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. 

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 kwietnia 2019 r., liczba podpisanych w marcu 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 5 098 dla klientów z Polski i 857 dla klientów z Rumunii. W marcu 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 4 854 i 785. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 1 149 dla klientów z Polski oraz 150 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 1 228 i 183.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.