Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 4/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 marca 2019 r., liczba podpisanych w lutym 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 3 196 dla klientów z Polski i 775 dla klientów z Rumunii. W lutym 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 869 i 549. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 744 dla klientów z Polski oraz 98 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 648 i 24.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.