Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 07/2017 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 września 2017 r., liczba podpisanych w sierpniu umów na zwrot podatku wyniosła 1 469 dla klientów z Polski i 77 dla klientów z Rumunii. W sierpniu 2016 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 327 i 102. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 185 dla klientów z Polski oraz 5 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosła odpowiednio 143 i 25.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.