Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 12/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 10 września 2018 r., liczba podpisanych w sierpniu br. umów na zwrot podatku wyniosła 1 400 dla klientów z Polski i 241 dla klientów z Rumunii. W sierpniu 2017 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 469 i 77. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 360 dla klientów z Polski oraz 98 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 185 i 5.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.