Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 05/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 maja 2018 r., liczba podpisanych w kwietniu umów na zwrot podatku wyniosła 4 432 dla klientów z Polski i 586 dla klientów z Rumunii. W kwietniu 2017 r. liczby te wynosiły odpowiednio 3 964 i 387. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 1 151 dla klientów z Polski oraz 67 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 869 i 7.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.