Korekta raportu bieżącego 27/2011 NR 29/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż w załączniku do raportu 27/2011 podał błędną treść uchwały nr 8 powziętej na NWZA Spółki dnia 29 czerwca 2011 roku. W załączniku znajduje się prawidłowa treść uchwały.Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Uchwała nr 8.pdf rozmiar: 267.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 29/2011