Korekta raportu 27/2016 NR 28/2016

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w tytule raportu 27/2016 pojawił się błąd. Prawidłowy tytuł powinien brzmieć: „Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu