Korekta raportu 27/14 w sprawie uchylenia uchwały dot. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy NR 28/2014

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuję, iż w raporcie 27/2014, w którym uchylał uchwałę dot. zaliczki na poczet dywidendy błędnie podał numery raportów, w których informował w sprawie zaliczki na poczet dywidendy. Prawidłowe numery raportów bieżących to 23-26.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu