Korekt raportu 23/2014 w sprawie uchwały dot. zaliczki na poczet dywidendy NR 24/2014

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w raporcie 23/2014 nie podał daty podjęcia uchwały w sprawie zaliczki na poczet dywidendy. Zarząd podjął taką uchwałę dnia 6 listopada 2014 roku.
Zarząd spółki nie podał również podstawy prawnej, którą podaje poniżej.

Podstawa prawna:
§4 ust. ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu