Kierunki rozwoju 2019-2021 NR 19/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku powziął decyzję o przyjęciu planu określającego „Strategiczne kierunki rozwoju Spółki na lata 2019-2021″.

Spółka zamierza skoncentrować swoje działania na ekspansji biznesu na kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz poszerzeniu oferty usług związanych z kompleksową obsługą osób przebywających na emigracji zarobkowej.

Główne Strategiczne kierunki działań Spółki na lata 2019-2021 obejmują:
• Rozwój rozwiązania Taxando na rynku polskim i niemieckim służącemu rozliczaniu niemieckich deklaracji w kanałach B2B oraz B2C;
• Ekspansję na rynek bułgarski, gdzie zakładamy wdrożenie modelu aktualnie funkcjonującego w Rumunii marketing online centrum operacyjne prowadzone będą w Polsce, natomiast w Bułgarii znajdować się będzie call center oraz Dział Obsługi Klientów;
• Rozwój własnych rozwiązań lub wewnętrznych rozwiązań IT oraz tworzenie centrum rozliczeniowego na zasadzie SSC;
• Dynamiczny rozwój spółki EURO-LOHN Sp. z o.o., która oferuje usługi kalkulacji płac w Niemczech dla polskich firm delegujących pracowników;
• Rozpoczęcie projektu ekspansji na rynek ukraiński przy założeniu dalszych pozytywnych zmian legislacyjnych w Niemczech i stopniowego otwierania tamtejszego rynku pracy dla Ukraińców;
• Dalszy wzrost liczby podpisanych umów na zwrot podatków i pozyskiwanie zasiłków.

W opinii Zarządu Spółki realizacja przyjętych strategicznych kierunków rozwoju na najbliższe lata pozwoli uzyskać trwały wzrost sprzedaży i wyników finansowych, co przełoży się na wzrost wartości fundamentalnej oraz kapitalizacji Spółki na giełdzie.

Jednocześnie Zarząd podtrzymuje, że Spółka utrzyma dotychczasową politykę dywidendową, zakładającą regularne dzielenie się osiąganymi zyskami z Akcjonariuszami.