Jednostkowy raport roczny za 2019 rok NR 4/2020

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2019 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Załączniki:
31.12.2019_ETX S.A._JSF_SzB_29.05.2020.pdf
ETX_SA_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_2019.pdf
ETX SA Sprawozdanie zarządu z działalności 2019.pdf