Jednostkowy raport roczny za 2018 rok NR 6/2019

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu
Załączniki:
Euro-Tax_31122018_Sprawozdanie BR JSF.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ETXSA 2018.pdf
Sprawozdanie finansowe ETXSA_JEDNOSTKOWE_2018.pdf