Informacja o wypłacie dywidendy w dniu 20.06.2011 r. NR 26/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.05.2011 roku – na mocy uchwały nr 8 postanowiło w dniu wczorajszym dokonać wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za rok obrotowy 2010 r. w wysokości 2 874 708,93 zł oraz kwoty 75 291,07 zł z kapitału zapasowego. Łącznie kwota 2 950 000 zł (0,59 zł na akcję) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
Dniem dywidendy podczas którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 był dzień 6 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 26/2011