Informacja o wpływie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na bieżącą działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta NR 5/2020 ESPI

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje o następującym wpływie epidemii na kondycję spółki:

1. Nie odnotowaliśmy większych zmian w poziomie sprzedaży w kanale B2C na rynku polskim, bułgarskim i rumuńskim. Zwiększona ilość osób powracających z zagranicy w związku z czasowym zamykaniem granic powinna w najbliższym czasie pozytywnie wpłynąć na sprzedaż w kanale e-commerce.

2. Nastąpił 50% spadek ilości pozyskanych umów przez kanał B2B w marcu kanał B2B odpowiada za ok. 40% udziału w ilości sprzedanych umów w spółkach polskich. Jest to spowodowane tymczasowym zamknięciem placówek naszych partnerów, ze względu na epidemię. W obecnej sytuacji spodziewamy się spadku ilości umów w tym kanale. Decydujące znaczenie będzie miał tutaj okres nałożonych ograniczeń dotyczących swobodnego przemieszczania się oraz ostateczna data, do której będzie można złożyć obowiązkowe zeznanie PIT przez naszych klientów w biurach partnerskich. Zakładamy, że w związku z powyższym sezonowość usługi w tym kanale zostanie przesunięta. Aktywnie podejmujemy działania, aby aktywizować klientów naszych partnerów przez wykorzystanie wewnętrznych zasobów naszej Spółki, głównie poprzez wsparcie partnerów w obsłudze klientów w kanale on-line.

3. Spółka wdrożyła procedury, które mają maksymalnie ograniczać i upraszczać fizyczny obieg dokumentów. Ponad 60% pracowników GK Euro-tax.pl pracuje zdalnie, aby wyeliminować ryzyko jakiegokolwiek przestoju w procesowaniu klientów. Spółka jest także w stałym kontakcie z urzędami skarbowymi, zarówno w Polsce jak i za granicą, monitorując zmiany, które mogą wpłynąć na procesowanie spraw naszych klientów.

Spółka zaznacza jednak, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, faktyczny wpływ skutków pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.