Informacja o wpływie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na bieżącą działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta – aktualizacja NR 7/2020 ESPI

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje zaktualizowaną informację o wpływie epidemii na kondycję spółki:

Łączna sprzedaż w Grupie Kapitałowej za miesiące marzec i kwiecień spadła o 15% _ponad 2 tys. umów_ w stosunku do wyników roku 2019. Jeśli chodzi o spółki działające na terenie Polski, spadek ten wynosi 30%.
Spadek jest związany wyłącznie z ograniczeniem działalności biur partnerskich _pośredników_ spółki CUF Sp. z o.o. _kanał B2B_, w kanale B2C _Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A._ nie odnotowano spadku sprzedaży. Spadek sprzedaży w kanale B2B za miesiące marzec i kwiecień wyniósł 51% rok do roku _ok. 2 700 pozyskanych umów_.

Emitent przewiduje, iż w miesiącu maju sytuacja w kanale partnerskim zacznie się poprawiać.

Spółka zaznacza jednak, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, faktyczny wpływ skutków pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta