Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 3/2024

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. niniejszym w załączeniu przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie o naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie nieprzekazania niniejszego komunikatu do dnia 15 kwietnia 2024 r. Niniejsze naruszenie nie miało charakteru celowego i było związane z zaangażowaniem zarządu w aktualne projekty biznesowe, jak również proces badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Anna Wawrzynkiewicz – Członek Zarządu
Krzysztof Kuźnik – Członek Zarządu