Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 1/2022

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:
- za IV kwartał 2021 r.- dnia 14 lutego 2022 r.;
- za I kwartał 2022 r. – dnia 16 maja 2022 r.;
- za II kwartał 2022 r. – dnia 15 sierpnia 2022 r.;
- za III kwartał 2022 r.- dnia 14 listopada 2022 r.

Roczny:
- raport okresowy roczny za 2021 rok – dnia 17 maja 2022 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu