Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku NR 1/2020

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:
- za IV kwartał 2019 r.- dnia 14 lutego 2020 r.;
- za I kwartał 2020 r. – dnia 14 maja 2020 r.;
- za II kwartał 2020 r. – dnia 14 sierpnia 2020 r.;
- za III kwartał 2020 r.- dnia 16 listopada 2020 r.

Roczny:
- raport okresowy roczny za 2019 rok – dnia 19 maja 2020 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu