Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku NR 2/2012

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:
- za IV kwartał 2011 r.- dnia 14 lutego 2012 r.;
- za I kwartał 2012 r. – dnia 14 maja 2012 r.;
- za II kwartał 2012 r. – dnia 14 sierpnia 2012 r.;
- za III kwartał 2012 r.- dnia 14 listopada 2012 r.;

Roczny:
- raport okresowy roczny za 2011 rok – dnia 18 maja 2012 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport 2/2012