Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku NR 5/2010

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:
- za IV kwartał 2009 r. do dnia 12 lutego 2010 r.;
- za I kwartał 2010 r. do dnia 14 maja 2010 r.;
- za II kwartał 2010 r. do dnia 13 sierpnia 2010 r.;
- za III kwartał 2010 r. do dnia 12 listopada 2010 r.;

Roczny:
- raport okresowy roczny za 2009 rok – do dnia 30.06.2010

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 5/2010