Zmiany w ustawodawstwie niemieckim dotyczące zasiłku rodzinnego Kindergeld NR 05/2017 ESPI

Zarząd Euro Tax S.A. (dalej „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 lipca 2017 roku otrzymał analizę zapisów Ustawy dotyczącej zwalczania unikania opodatkowania (StUmgBG), opublikowanej dnia 24 czerwca 2017 roku w Niemieckim Federalnym Dzienniku Ustaw. Emitent przekazał do analizy zapisy owej ustawy do działu spółki zależnej od Emitenta – CUF Sp. z o.o,. zajmującego się wnioskowaniem o zasiłki Kindergeld dla klientów Grupy Euro-tax.pl S.A Zgodnie z jednym z zapisów tej ustawy, osoby ubiegające się o zasiłek Kindergeld, będą mogły wnioskować o ten zasiłek za okres do 6 miesięcy wstecz (do tej pory były to 4 lata). Zmiana ta wchodzi w życie dla wniosków składanych po 1 stycznia 2018 roku

Analiza wpływu tych przepisów na usługę pozyskiwania tego zasiłku wykazała, iż, wprowadzone w niemieckim ustawodawstwie zmiany mogą spowodować ograniczenie przychodów z tytułu Kindergeld w 2019 roku. W chwili obecnej, Grupa Kapitałowa Emitenta pozyskuje dla wielu swoich klientów, zasiłki Kindergeld za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiana w ustawodawstwie niemieckim nie będzie miała żadnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2017 i nie powinna mieć znaczącego wpływu na przychody i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2018 w związku z tym, iż w tym roku realizować się będą przede wszystkim wnioski wysłane do niemieckich urzędów (Familienkasse) do 31 grudnia 2017 roku.

Przychody z tytułu zasiłku Kindergeld stanowiły 24% przychodów w I kwartale 2017 roku, 31% przychodów w 2016 roku, 24% przychodów w 2015 roku i 8% przychodów w 2014 roku (w Grupie Kapitałowej).

Ilość pozyskanych klientów na zasiłek Kindergeld stanowiła 2% sumy pozyskanych klientów w I kwartale 2017 roku, 2,5% sumy pozyskanych klientów w roku 2016, 2,3% sumy pozyskanych klientów w roku 2015 i 3% sumy pozyskanych klientów w roku 2014 (w Grupie Kapitałowej).

Emitent podkreśla, że wprowadzone ograniczenie okresu wstecz za jaki można ubiegać się o zasiłek jest jednorazową zmianą i nie wpływa na wielkość zasiłków Kindergeld do jakich uprawnieni są Polacy pracujący obecnie oraz w kolejnych latach w Republice Federalnej Niemiec.

W związku ze zmianą Emitent będzie podejmować intensywne działania w zakresie zmiany modelu pozyskiwania klientów na zasiłek niemiecki Kindergeld, aby dopasować model sprzedaży do zmiany ustawodawstwa niemieckiego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1