Ekspansja Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl na rynek bułgarski NR 18/2018 ESPI

Dnia 12 grudnia Zarząd Grupy Kapitałowej Emitenta podjął decyzję, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o rozszerzeniu swojej działalności w zakresie rozliczania podatków od osób fizycznych i pozyskiwania zasiłków socjalnych na rynek bułgarski. Decyzja podyktowana jest doświadczeniami na rynku rumuńskim i dynamicznym wzrostem sprzedaży na tym rynku w latach 2017 i 2018 oraz faktem, iż w ostatnim 10-leciu emigracja bułgarska do Niemiec charakteryzowała się najwyższą dynamiką po emigracji rumuńskiej Rumunia – 636%, Bułgaria – 563%. Jeżeli chodzi o całkowitą emigrację w Niemczech dla Polaków, Bułgarów i Rumunów aktualnie wynosi ona dane za rok 2017:
Bułgaria – 310 415
Polska – 866 855
Rumunia – 622 780

Bułgaria to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków pracownika. Bardzo interesująca wydaje się ta „świeża” emigracja, gdzie świadomość usługi zwrotu podatku będzie stosunkowo niska, a tradycyjnie używane przez Euro-Tax.pl kanały dotarcia do klientów powinny być skuteczne. Model działania zakłada skopiowanie aktualnie obowiązującego procesu w Rumunii, gdzie marketing online oraz BPO centrum operacyjne prowadzone byłyby w Polsce, natomiast w Bułgarii znajdowałoby się Call Center sprzedaż oraz Dział Obsługi Klientów.

W najbliższych tygodniach Grupa Kapitałowa Emitenta będzie podejmowała działania w celu powołania spółki w Bułgarii i rozwijania tam swoich usług. O podpisaniu umowy spółki Grupa Kapitałowa Emitenta poinformuje w osobnym komunikacie.