Decyzję PFR odnośnie umorzenia subwencji finansowej z Tarczy Finansowej Nr 11/2021 ESPI

Emitent informuje, iż w dniu wczorajszym, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, otrzymał, datowaną na dzień 23 czerwca 2021 decyzję odnośnie zwolnienia z obowiązku spłaty subwencji finansowej z PFR w kwocie 241 410,27 zł. Wartość subwencji, która pozostanie do spłaty wynosi 100 580,73 zł, w równych ratach do dnia 23 czerwca 2023 r.