Informacja o nabyciu spółki przez spółkę zależną od Emitenta NR 22/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2011 roku Spółka zależna od Euro-Tax.pl S.A. – Euro-Tax.pl Sp. z o.o. nabyła spółkę celową Calavados Investments Sp. z o.o. za kwotę 37 196 zł. Nabycie spółki jest związane z projektem optymalizacji podatkowej, której celem jest uzyskanie korzyści podatkowych poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa Spółki Euro-Tax.pl Sp. z o.o. do spółki Calavados Investments Sp. z o.o. Aport obejmie również znak towarowy, który zostanie ujawniony w rejestrze podatkowym wartości niematerialnych i prawnych spółki celowej. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej, równej wartości rynkowej Znaku towarowego, będą stanowiły dla spółki celowej koszty uzyskania przychodów. W zamian za aport Euro-Tax.pl Sp. z o.o. otrzyma nowo wyemitowane udziały spółki celowej. Kapitał zakładowy spółki celowej zostanie podwyższony o wartość wniesionego przedsiębiorstwa.
Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki celowej musi nastąpić przed 30 listopada 2011 r., żeby spółka celowa mogła korzystać z przepisów Ustawy o CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011 r. i w konsekwencji była uprawniona do ustalenia wartości początkowej znaku towarowego dla celów podatkowych w wartości rynkowej z dnia nabycia oraz rozpocząć jego amortyzację dla celów podatkowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego planowanej restrukturyzacji spółki uzyskają następujące indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego:

1.Przez Euro-Tax.pl Sp. z o.o. w celu uzyskania potwierdzenia, iż nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu nabycia udziałów spółki celowej w wyniku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki celowej
2.Przez Spółkę celową w celu potwierdzenia, iż będzie uprawniona do stosowania przepisów Ustawy o CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011 r., a w konsekwencji będzie uprawniona do rozpoznania w rejestrze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionego aportem Znaku towarowego oraz ustalenia jego wartości początkowej według wartości rynkowej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 22/2011