Informacja o wypłacie dywidendy w dniu 23 lipca 2010 r. NR 30/2010

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2010 roku – na mocy uchwały nr 6 z dnia 25.06.2010 r. oraz odwołując się do raportów bieżących EBI o numerach 26/2010 oraz 28/2010 postanowiło w dniu dzisiejszym tj. dnia 23 lipca 2010 dokonać wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za rok obrotowy 2009 r. w wysokości 1 146 365,19 zł. W związku z powyższym:

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 1.050.000 zł, stąd na kapitał zapasowy zostało przeznaczone 96.365,19 zł (stosunek 91,59% : 8,41%).

2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,21 zł.

3. Dniem dywidendy podczas którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 był dzień 9 lipca 2010 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alernatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 30/2010