Euro-Tax.pl sprzedał akcje Enterprise Investors Wrzesień 8, 2010

Notowana na NewConnect Euro-Tax.pl S.A. sfinalizowała umowę inwestycyjną z Enterprise Venture Fund I (EVF), na mocy której sprzedała 25,01 % firmy za kwotę 7,25 mln zł. Akcje objął fundusz venture capital
zarządzany przez Enterprise Investors (EI).

Realizacja umowy pomoże w dalszej ekspansji Euro-Tax.pl w Polsce i za granicą. Spółka wynagrodzi również inwestorów NewConnect wypłacając im 75% skonsolidowanego zysku netto za 2010 rok, co stanowi zmianę dotychczasowej polityki dywidendowej.

Spółka Euro-Tax.pl jest liderem zwrotu podatku zagranicznego nadpłaconego przez emigrantów
w zagranicznych urzędach skarbowych.

- Pozyskaliśmy solidnego i doświadczonego partnera. Wraz z merytorycznym zapleczem Enterprise Investors przyspieszymy nasz rozwój. To także ważny dzień dla polskich emigrantów. Jako firma notowana na NewConnect, wraz z wspierającym ją dużym inwestorem strategicznym, jesteśmy bardziej bezpiecznym i wiarygodnym partnerem – zarówno dla Polaków pracujących za granicą, jak i zagranicznych urzędów skarbowych.
To ważne wydarzenie również dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, bowiem posiadanie w akcjonariacie profesjonalnego inwestora ogranicza istotnie ryzyko inwestycyjne akcji Spółki
 – mówi Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Euro-Tax.pl S.A. realizuje przyjętą strategię zgodnie z planem i po drugim kwartale odnotowała blisko 1,8 mln PLN (1 733 tys. PLN) zysku ze sprzedaży netto. Na koniec 2010 roku spółka deklaruje osiągnąć skonsolidowany zysk na poziomie 3 mln PLN. Prognoza na 2010 rok jest oparta na realnych konserwatywnych uwarunkowaniach rynkowych.

Grupa kapitałowa Euro-Tax.pl S.A. zajmuje 3 miejsce wśród europejskich firm pod względem wartości obsługiwanych zwrotów podatków z zagranicznych urzędów skarbowych. W Polsce od wielu lat jest liderem tego sektora.