Fundusz venture capital Enterprise Investors zainwestuje w Euro-Tax.pl Maj 28, 2010

Enterprise Venture Fund I (EVF), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę inwestycyjną, na podstawie której zainwestuje w Euro-Tax.pl.

Spółka jest liderem polskiego rynku zwrotu podatku nadpłaconego w zagranicznych urzędach skarbowych. Kwota inwestycji EVF wyniesie 7,25 mln zł. Fundusz EI obejmie 25,01% firmy.

Najnowsza inwestycja EVF to siódma prężnie rozwijająca się firma z sektora MSP w jego portfelu. Łączna kwota inwestycji najmłodszego funduszu EI opiewa już na 20 milionów euro.

Enterprise Venture Fund I nabędzie 1 250 050 akcji publicznego Euro-Tax.pl SA płacąc 5,79 zł za akcję.

Spółki z Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA od ośmiu lat działają na polskim rynku doradztwa w zakresie zwrotu podatku nadpłaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą. Firma dostarcza usługi głównie w modelu e-commerce. Od początku działalności zwróciła nadpłacone podatki 40 tys. klientów, łącznie na kwotę ponad 100 mln zł. Połowa tej sumy to wynik osiągnięty w 2009 roku, co pokazuje jak szybko spółka rośnie. Dynamiczny rozwój Euro-Tax.pl zawdzięcza prężnemu zespołowi menedżerów oraz strategii biznesu opartej o e-usługę, która minimalizuje ryzyka i koszty, maksymalizując zysk.

Zdecydowaliśmy się na inwestycję w Euro-Tax.pl gdyż spółka jest bardzo wyraźnym liderem na swoim rynku i działa w bardzo efektywnym kanale sprzedaży internetowej.” – powiedział Rafał Bator, Partner w Enterprise Investors, kierujący zespołem venture capital.
„Nawiązaliśmy dobry kontakt z dynamicznym zespołem menedżerów firmy. To bardzo ważne dla owocnej współpracy w ciągu kilku najbliższych lat, kiedy wspólnie będziemy budować wartość spółki.”- dodał.

W styczniu 2010 r. Euro-Tax.pl SA zadebiutował na rynku NewConnect. Atrakcyjność spółki potwierdziły redukcja zapisów oraz zaangażowanie się inwestora finansowego, który kupił połowę oferowanych akcji. W planach na następne lata firma zamierza zwiększyć swój portfel usług i dotrzeć z nimi do szerszej grupy klientów. Planowana jest także ekspansja poza granice Polski oraz przejście na rynek regulowany GPW.

Komentując podpisanie umowy inwestycyjnej Adam Powiertowski, Prezes Euro-Tax.pl SA powiedział: „Transakcja sprzedaży akcji do Enterprise Venture Fund to przede wszystkim wsparcie dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl. Priorytetem współpracy jest istotne zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy. Pozyskanie doświadczonego partnera pozwoli naszej firmie zrealizować plany w zakresie ekspansji na rynku polskim oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wierzymy również w silne wsparcie funduszu w procesie sprzedaży spółki inwestorowi strategicznemu w perspektywie kilku kolejnych lat. Poważnie rozważamy także przejście na rynek regulowany GPW. Mimo, że Euro-Tax.pl już dzisiaj osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, widzimy duży potencjał dla dynamicznego wzrostu sprzedaży naszych usług i tym samym wzrostu wartości Grupy Kapitałowej.”

W 2009 roku skonsolidowane przychody Euro-Tax.pl wyniosły 9 mln zł i były ponad 2-krotnie wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. W 2009 r., zgodnie z wcześniejszymi prognozami, spółka wygenerowała 2,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W 2010 r. Euro-Tax.pl przewiduje wzrost sprzedaży o kilkadziesiąt procent i osiągnięcie zysku netto na poziomie min. 3 mln zł.

Enterprise Investors, która obchodzi w tym roku 20-lecie działalności, jest jedną z największych firm private equity i venture capital w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Łączne środki sześciu funduszy wykupowych i jednego venture utworzonych przez Enterprise Investors to 1,7 miliarda euro.

Do tej pory fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały łącznie 1,3 miliarda euro w 117 spółek z różnych branż, w tym w kilkanaście spółek działających w branży finansowej, m.in. Kruk, Magellan, Skarbiec, a wcześniej np. Lukas. Fundusze EI całkowicie zakończyły inwestycje w 91 spółkach, osiągając łączne przychody w wysokości 1,4 miliarda euro. Fundusze są obecnie inwestorami w 26 firmach.

Enterprise Venture Fund I z kapitałem w wysokości 100 milionów euro jest pierwszym funduszem venture capital w grupie Enterprise Investors. To największy fundusz tego typu w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz realizuje inwestycje w przedziale 3-20 milionów złotych, finansując ekspansję małych i średnich spółek działających w różnych sektorach.