Bardzo dobre wyniki Euro-Tax.pl Luty 18, 2010

Notowana na NewConnect Euro-Tax.pl S.A. zarobiła w 2009 roku blisko 2,3 mln PLN netto. Spółka osiągnęła 109% wzrostu wartości zysku netto w porównaniu do 2008 roku, w którym spółki z Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl wypracowały 1,1 mln PLN. 

Głównym źródłem przychodów Grupy jest prowizja za zwrot podatku nadpłacanego przez emigrantów w zagranicznych urzędach skarbowych.

- Zgodnie z naszą strategią i planami zakończyliśmy 2009 rok doskonałymi wynikami. Tym samym udowadniamy po raz kolejny, że Euro-Tax.pl jest pewną i niemal gwarantującą zysk inwestycją na rynku NewConnect. Nasze przychody będą wciąż rosnąć i zgodnie z założeniami w 2010 roku osiągniemy 3 mln PLN zysku netto. To konserwatywna prognoza i nie zamierzamy na niej poprzestać – mówi Andrzej Jasieniecki, Wiceprezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Jak wynika z raportu finansowego za IV kwartał ubiegłego roku, Euro-Tax.pl S.A. osiągnęła 1,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży w ostatnim kwartale. W ujęciu całorocznym (okres od 01.01.2009 do 31-12-2009 roku)skonsolidowane przychody spółki wyniosły 7,32 mln PLN. Oznacza to, że firma wykazała się blisko trzykrotnym wzrostem w porównaniu do okresu analogicznego w 2008 roku. Wówczas przychody wypracowane przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl osiągnęły wartość 2,64 mln PLN.

- Tak duża dynamika wzrostu ma swoje podłoże w efektywnym wykorzystaniu potencjału Spółki i rynku. Rok 2009 był dla nas rokiem inwestycji. Ponieważ działamy w modelu e-usługi, w pierwszej kolejności postawiliśmy na system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Ponad 80% naszych Klientów pozyskaliśmy za pomocą Internetu. Stąd nasze inwestycje w marketing, który znacznie przyczynił się do tak dobrych wyników. Zwiększyliśmy także zatrudnienie z 30 do 60 osób. Jestem przekonany, że tak dobry finisz ubiegłego roku zawdzięczamy naszym pracownikom. Dzisiaj jesteśmy notowani na NewConnect, a inwestorzy doceniają naszą pracę, choćby poprzez 40% wzrost kursu na otwarciu notowań. Myślę, że nie tylko utrzymamy, ale i znacznie zwiększymy naszą dynamikę wzrostu w następnych latach – mówi Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Spółka osiągnęła dobre wyniki także dzięki zwrotowi z dobrze zaplanowanych inwestycji. Najistotniejszą z nich był, zrealizowany na początku 2009 r. zakup i rozwój platformy WorkNet, umożliwiającej klientom masową realizację rozliczeń podatkowych z zagranicznymi urzędami skarbowymi. Platforma jest kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym realizację usług w modelu e-commerce.

Realizacja tego projektu spowodowała wprowadzenie innowacji w czterech obszarach: produktowym, procesowym, marketingowym oraz organizacyjnym. Zmiany w obszarze produktowym dotyczyły uruchomienia nowej e-usługi w postaci rozliczeń z zagranicznymi urzędami skarbowymi w sposób wysoce zautomatyzowany. Nowoczesna platforma pozwoliła na usprawnienie procesu komunikacji zarówno z właściwym urzędem skarbowym, jak i klientem oraz partnerami.

- Nasze procesy zostały znacznie usprawnione. Szybciej obsługujemy klienta oraz procesujemy jego zwrot. Dodatkowo dzięki innowacyjnym narzędziom informatycznym potrafimy dokładniej mierzyć efektywność wydatków przeznaczanych na marketing. Dzięki temu nasze kampanie i akcje kończą się sukcesem i dotarciem do możliwie najszerszej grupy klientów. Jest to niezwykle ważne dla efektywności modelu internetowej sprzedaży usług i przekłada się na wyższy zysk netto całej Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl – dodaje Andrzej Jasieniecki.

W 2009 roku Spółka zrealizowała zwroty podatków na ponad 52 mln PLN dla 19,6 tys. klientów. Większość z nich, aż 70% dla emigrantów pracujących na terenie Wielkiej Brytanii. Kolejne 22% dla pracujących na terenie Holandie i 8% w Irlandii. Euro-Tax.pl odzyskiwał również podatki nadpłacone przez Polaków zatrudnionych w krajach takich jak: Niemcy, USA oraz Norwegia.

Spółka swoje wyniki zawdzięcza także potencjałowi i pozycji niekwestionowanego lidera na rynku zwrotu podatku zagranicznego.
„Euro-Tax.pl to spółka, która swoją obecnością na rynku alternatywnym dowodzi sensu inwestowania w spółki z NewConnect”
 komentuje Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers, Autoryzowanego Doradcy Spółki.

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez Capital One Advisers, w ciągu ostatnich pięciu lat Polacy pracujący poza granicami kraju zarobili ponad 125 mld EUR, a wielkość całego rynku zwrotu nadpłaconego podatku tylko w przypadku pięciu krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, USA oraz Wielka Brytania) można oszacować na 5,4 mld PLN.

Spółka nieustannie bada i publikuje w mediach analizy emigracji pod kątem swojej działalności, jak również edukacji polskich konsumentów. Dzięki temu udaję się wciąż zwiększać zapotrzebowanie na usługi zwrotu podatku nadpłaconego w zagranicznych urzędach skarbowych, a na przyszłość rozwoju całej Grupy Kapitałowej można patrzeć z niewątpliwym optymizmem.