W dniu 28 stycznia 2010 r. odbył się debiut Euro-Tax.pl S.A. Styczeń 29, 2010

28 stycznia na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Euro-Tax.pl S.A.- lider rynku pod względem odzyskiwania podatków z zagranicznych urzędów skarbowych. Był to czwarty debiut w tym roku na NewConnect i 111 spółka notowana na tym rynku. Kurs odniesienia n

Spółka specjalizuje się w zwrocie podatku nadpłacanego przez emigrantów w zagranicznych urzędach skarbowych. Blisko połowę oferowanych w private placement akcji nabył fundusz inwestycyjny Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ.
Po sukcesie oferty prywatnej spółka poinformowała, że ponad 60% oferty kupili inwestorzy finansowi. Blisko połowę oferty, stanowiącą ponad 5% kapitału zakładowego spółki, objęła Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. W ramach oferty prywatnej Euro-Tax.pl S.A. sprzedała 525 000 istniejących akcji o wartości 2,9 mln PLN, które stanowią 10,5% kapitału zakładowego. Oferta prywatna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem inwestorów – Spółka była zmuszona zastosować dwie redukcje na łącznie 64% wpłaconych środków. Ostatecznie w ofercie wzięło udział 45 inwestorów, a cena sprzedaży wyniosła 5,50 PLN za akcję.

– Inwestorów finansowych przyciągają wyłącznie fakty. W naszej ofercie były to świetne wyniki finansowe oraz doskonałe perspektywy rozwoju. Osiągamy to głównie dzięki modelowi e-usługi, który nie tylko jest niezwykle efektywny, ale pozwala także minimalizować koszty naszej działalności. Na sukces wpływa również spora nisza rynkowa oraz wysoka rentowność naszego przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia jest także doświadczony i zmotywowany zespół menedżerski. Zgodnie z oczekiwaniami, chęć kupna naszych akcji była więc dużo wyższa niż stanowiła oferta – mówi Andrzej Jasieniecki, Wiceprezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Dnia 21 stycznia 2010 roku, na mocy Uchwały Nr 42/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcje spółki Euro-Tax.pl S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Notowanych będzie 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”. Dzień debiutu został wyznaczony na 28 stycznia 2010 r. Instrumenty finansowe spółki są notowane pod nazwą skróconą „EUROTAX” i oznaczeniem „ETX”.

 NewConenct to dla nas weryfikacja wiarygodności i wyników Spółki na co dzień. Traktujemy swoją obecność na rynku kapitałowym jako długoterminową, . dlatego też zamierzamy konsekwentnie budować fundamentalną wartość naszego biznesu w wieloletniej perspektywie. Z kolei udział inwestorów finansowych w akcjonariacie oznacza dla nas większą motywację i presję na osiąganie kolejnych sukcesów rynkowych. Tak duże zainteresowanie ze strony inwestorów potwierdziło, że jesteśmy spółką o bardzo dużym potencjale wzrostu. Zakończyliśmy rok 2009 zgodnie
z oczekiwaniami i przedstawianymi inwestorom prognozami. Teraz będziemy koncentrowali się na roku 2010 i osiąganiu jeszcze lepszych wyników finansowych
 – dodaje Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

W 2009 roku Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl S.A. zrealizowała zwroty podatków na łączną wartość ponad 50 mln PLN dla ponad 20 tys. klientów. Skonsolidowany zysk netto przekroczył poziom 2,2 mln PLN, który podany był w prognozie Zarządu na 2009 rok.

– NewConenct to dla nas weryfikacja wiarygodności i wyników Spółki na co dzień. Traktujemy swoją obecność na rynku kapitałowym jako długoterminową, . dlatego też zamierzamy konsekwentnie budować fundamentalną wartość naszego biznesu w wieloletniej perspektywie. Z kolei udział inwestorów finansowych w akcjonariacie oznacza dla nas większą motywację i presję na osiąganie kolejnych sukcesów rynkowych. Tak duże zainteresowanie ze strony inwestorów potwierdziło, że jesteśmy spółką o bardzo dużym potencjale wzrostu. Zakończyliśmy rok 2009 zgodnie
z oczekiwaniami i przedstawianymi inwestorom prognozami. Teraz będziemy koncentrowali się na roku 2010 i osiąganiu jeszcze lepszych wyników finansowych
 – dodaje Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

W 2009 roku Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl S.A. zrealizowała zwroty podatków na łączną wartość ponad 50 mln PLN dla ponad 20 tys. klientów. Skonsolidowany zysk netto przekroczył poziom 2,2 mln PLN, który podany był w prognozie Zarządu na 2009 rok.

Więcej informacji na temat Spółki dostępnych jest na stronach NewConnect