Euro-Tax.pl zadebiutuje na NewConnect 28 stycznia 2010 r. Styczeń 26, 2010

Na 28 stycznia 2010 r. wyznaczono datę debiutu Euro-Tax.pl S.A.Blisko połowę oferowanych w private placement akcji nabył fundusz inwestycyjny Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. 

Po sukcesie oferty prywatnej spółka poinformowała, że ponad 60% kupili inwestorzy finansowi. Blisko połowę, aż 5% wszystkich akcji spółki, objęła Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. W ramach oferty prywatnej Euro-Tax.pl S.A. sprzedała 525 000 istniejących akcji o wartości 2,9 mln PLN, które stanowią 10,5% kapitału zakładowego.

Oferta prywatna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem inwestorów
– Spółka była zmuszona zastosować dwie redukcje na łącznie 65% wpłaconych środków. Ostatecznie w ofercie wzięło udział 45 inwestorów, a cena sprzedaży wyniosła 5,50 PLN za akcję.

– Inwestorów finansowych przyciągają wyłącznie fakty. W naszej ofercie były to świetne wyniki finansowe oraz doskonałe perspektywy rozwoju. Osiągamy to głównie dzięki modelowi e-usługi, który nie tylko jest niezwykle efektywny, ale pozwala także minimalizować koszty naszej działalności. Na sukces wpływa również spora nisza rynkowa oraz wysoka rentowność naszego przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia jest także doświadczony i zmotywowany zespół menedżerski. Zgodnie z oczekiwaniami, chęć kupna naszych akcji była więc dużo wyższa niż stanowiła oferta – mówi Andrzej Jasieniecki, Wiceprezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

21 stycznia 2010 roku, na podstawie Uchwały Nr 47/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcje spółki Euro-Tax.pl S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect. Notowanych będzie 5 000 000 akcji zwykłych serii A. Dzień debiutu został wyznaczony na 28 stycznia 2010 r. Spółka będzie notowana pod skróconą nazwą „EUROTAX” i oznaczeniem „ETX”.

– Giełda to dla nas weryfikacja wiarygodności i wyników Spółki na co dzień. Traktujemy swoją obecność na rynku kapitałowym jako długoterminową. Dlatego też zamierzamy konsekwentnie budować fundamentalną wartość naszego biznesu w wieloletniej perspektywie. Z kolei udział inwestorów finansowych w akcjonariacie, oznacza dla nas większą motywację i presję na osiąganie kolejnych sukcesów rynkowych. Tak duże zainteresowanie ze strony inwestorów potwierdziło, że jesteśmy spółką o bardzo dużym potencjale wzrostu. Zakończyliśmy rok 2009 zgodnie z oczekiwaniami i przedstawianymi inwestorom prognozami. Teraz będziemy koncentrowali się na roku 2010 i osiąganiu jeszcze lepszych wyników finansowych – dodaje Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.
Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl S.A. w 2009 roku zrealizowała zwroty podatków na łączną wartość ponad 50 mln PLN dla ponad 20 tys. klientów. Skonsolidowany zysk netto przekroczy poziom 2,2 mln PLN, który podany był w prognozie Zarządu na 2009 rok.

Po blisko roku współpracy z Euro-Tax.pl mogę stwierdzić, iż Spółkę charakteryzuje dynamika w działaniu oraz konserwatywne planowanie i zarządzanie kosztami. Euro-Tax.pl jest przykładem świetnie funkcjonującej maszyny, która koncentruje się na długotrwałej strategii lidera na niszowym rynku. W konsekwencji Spółka potrafi już dziś realizować ponadprzeciętny zysk i generować dywidendę dla Akcjonariuszy – komentuje Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers, Autoryzowanego Doradcy Euro-Tax.pl S.A.