Aktualności

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej

Styczeń 10, 2022

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 stycznia 2022 r. czytaj więcej »

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej

Grudzień 8, 2021

Nabycie udziałów w spółce zależnej i zmiana w składzie zarządu spółki zależnej EURO-TAX S.A.

Listopad 25, 2021

Objęcie 5% udziałów w spółce zależnej od Emitenta EURO-TAX S.A.

Listopad 8, 2021

Notowania giełdowe