Aktualności

Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2023 Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna

Listopad 14, 2023

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Anna Wawrzynkiewicz – Członek Zarządu
Krzysztof Kuźnik – Członek Zarządu

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A.

Listopad 7, 2023

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A.

Październik 9, 2023

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A.

Wrzesień 8, 2023

Notowania giełdowe