Aktualności

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej

Grudzień 7, 2018

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 grudnia 2018 r., liczba podpisanych w listopadzie br. umów na zwrot podatku wyniosła 1 431 dla klientów z Polski i 258 dla klientów z Rumunii. W listopadzie 2017 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 527 i 174. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 206 dla klientów z Polski oraz 17 dla klientów z Rumunii _w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 276 i 43_.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.

Nabycie udziałów w spółce Taxando GmbH

Listopad 29, 2018

Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2018

Listopad 14, 2018

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Listopad 9, 2018

Notowania giełdowe