Aktualności

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Grudzień 8, 2020

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. czytaj więcej »

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Listopad 26, 2020

Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2020

Listopad 16, 2020

Powołanie nowej spółki współzależnej od Emitenta

Listopad 12, 2020

Notowania giełdowe