Aktualności

Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2024 Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna

Maj 16, 2024

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Anna Wawrzynkiewicz – Członek Zarządu
Krzysztof Kuźnik – Członek Zarządu

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A.

Maj 10, 2024

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna

Maj 10, 2024

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna

Kwiecień 19, 2024

Notowania giełdowe