Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 02/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 lutego 2018 r., liczba podpisanych w styczniu umów na zwrot podatku wyniosła 3 261 dla klientów z Polski i 340 dla klientów z Rumunii. W styczniu 2017 r. liczby te wynosiły 3 007 i 132. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 405 dla klientów z Polski oraz 23 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosła odpowiednio 355 i 2.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.