Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 01/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 stycznia 2018 r., liczba podpisanych w grudniu umów na zwrot podatku wyniosła 1 008 dla klientów z Polski i 140 dla klientów z Rumunii. W grudniu 2016 r. liczby te wynosiły 871 i 132. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 294 dla klientów z Polski oraz 35 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosła odpowiednio 400 i 21.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.