Zmiana modelu pozyskiwania klientów w odpowiedzi na zmiany w ustawodawstwie niemieckim. NR 09/2017 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż wypracował strategię zmiany modelu sprzedaży usług pozyskiwania zasiłków Kindergeld dla klientów pracujących w Niemczech.

W raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. Zarząd Spółki informował, że otrzymał analizę zapisów Ustawy dotyczącej zwalczania unikania opodatkowania StUmgBG, opublikowanej dnia 24 czerwca 2017 roku w Niemieckim Federalnym Dzienniku Ustaw. Zgodnie z jednym z zapisów tej ustawy, osoby ubiegające się o zasiłek Kindergeld, będą mogły wnioskować o ten zasiłek za okres do 6 miesięcy wstecz do tej pory były to 4 lata. Zmiana ta wchodzi w życie dla wniosków składanych po 1 stycznia 2018 roku. Analiza wpływu tych przepisów na usługę pozyskiwania tego zasiłku wykazała, iż wprowadzone w niemieckim ustawodawstwie zmiany mogą spowodować ograniczenie przychodów z tytułu Kindergeld w 2019 roku.

24 października 2017 r. Zarząd wypracował strategię zmiany modelu sprzedaży usług pozyskiwania zasiłków Kindergeld. W efekcie wdrożenia nowego modelu sprzedaży, docelowa marża powinna pozostać na dotychczasowym poziomie. Okres przejściowy, w którym Grupa Kapitałowa powinna osiągnąć obecnie osiągany poziom marży rozłożony jest na lata 2018 i 2019.