Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 10/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 czerwca 2020 r., liczba podpisanych w maju 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 3 799 dla klientów z Polski 957 dla klientów z Rumunii oraz 521 dla klientów z Bułgarii. W maju 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 3 904, 1 062 i 189. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 741 dla klientów z Polski, 194 dla klientów z Rumunii oraz 109 dla klientów z Bułgarii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 838, 253 i 19.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.