Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. Nr 13/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 sierpnia 2019 r., liczba podpisanych w lipcu 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 214 dla klientów z Polski i 601 dla klientów z Rumunii. W lipcu 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 760 i 286. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 593 dla klientów z Polski oraz 96 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 515 i 77.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.