Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 2/2019 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 lutego 2019 r., liczba podpisanych w styczniu 2019 r. umów na zwrot podatku wyniosła 3 209 dla klientów z Polski i 454 dla klientów z Rumunii. W styczniu 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 3 261 i 340. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 509 dla klientów z Polski oraz 52 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 405 i 23.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.