Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 15/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 listopada 2018 r., liczba podpisanych w październiku br. umów na zwrot podatku wyniosła 1 401 dla klientów z Polski i 211 dla klientów z Rumunii. W październiku 2017 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 282 i 169. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 218 dla klientów z Polski oraz 14 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 248 i 38.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.