Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 14/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 października 2018 r., liczba podpisanych we wrześniu br. umów na zwrot podatku wyniosła 1 117 dla klientów z Polski i 219 dla klientów z Rumunii. We wrześniu 2017 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 031 i 128. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 166 dla klientów z Polski oraz 8 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 199 i 36.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.