Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 11/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 13 sierpnia 2018 r., liczba podpisanych w lipcu br. umów na zwrot podatku wyniosła 1 760 dla klientów z Polski i 286 dla klientów z Rumunii. W lipcu 2017 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 537 i 99. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 515 dla klientów z Polski oraz 77 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 244 i 28.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.